Ostvarivanje prava na garanciju

Obavezno pročitajte uslove garancije kada kupite nov uređaj, jer to je u vašem interesu.

Prijava reklamacije u garantnom roku

Kupljenu robu na čiji rad imate primedbe dok traje period saobraznosti, najispravnije je da reklamirate na prodajnom mestu gde ste uređaj i kupili. Trgovac će uređaj proslediti ovlašćenom servisu na reklamaciju u vaše ime. Ukoliko vam je zgodnije, bliže, lakše - uređaj možete dostaviti i direktno nama. Nećete izgubiti nikakva prava koja biste imali da je uređaj poslat preko trgovca.

Prilikom prilaganja reklamacije na rad uređaja u garatnom roku, potrebno je dostaviti dokaz o kupovini uređaja (obično je to fiskalni račun, potvrdu o poklonu i sl.) Ukoliko ste uz uređaj dobili još neku dokumentaciju - list saobraznosti, garantni list ili sl.- nije na odmet da nam i to dostavite. Ukoliko lično dostavite uređaj, mi ćemo po prijemu uređaja svu dokumentaciju vratiti, kako ne bi došlo do gubitka računa.

Kada ulažete reklamaciju u garantnom roku, potrebno je da se izjasnite da li pristajete da se reklamacija reši popravkom ili želite isključivo zamenu uređaja. Ukoliko želite isključivo zamenu, molimo vas da uz uređaj odmah dostavite i svu prateću opremu (punjače, kablove, slušalice i sl.) koju ste dobili prilikom kupovine uređaja. Originalna ambalaža svakako nije neophodna.

„Odbijena garancija“

Nažalost, postoje situacije u kojima se reklamacija na rad uređaja u garantnom roku odbija, a najčešći slučaj jesu mehanička oštećenja, oštećenja nastala u dodiru sa nekom tečnošću, neovlašćeno otvaranje/servisiranje uređaja, root-ovanje telefona i sl. To su najmanje omiljene situacije svima nama, jer nam je prosto jasno da nekada ni korisnik ne zna kako je do oštećenja došlo i otkud sad vlaga u konektoru punjenja.

Jako je važno da se uređaj koristi u skladu sa uputstvom. Isto tako, važno je da se zna da se popravkom uređaja u ovlašćenom servisu, nastavlja garantni period do isteka 2 godine od datuma kupovine.

Kvar nije uočen

Niko se ne obraća servisu bez razloga. Sigurni smo da to nije slučaj ni sa vama. Međutim, ponekad se dogodi da problem u korišćenju ne mora nužno biti kvar uređaja.

Nama je jako važno da razumemo u kojim situacijama se kvar na koji se žalite manifestuje. Zbog toga stalno ističemo da nam je opis kvara možda i najvažnija informacija koju možemo da dobijemo od vas. Razlog tome je što ne možemo da popravimo kvar koji ne vidimo ili ne možemo da reprodukujemo.

Često je slučaj da problem u radu nije do samog uređaja, već do instalacija, eksternih uređaja koji su na njega priključeni i sl. U tim situacijama je najbolje razgovarati direktno sa tehničarem koji je pregledao uređaj i uvideti da li je neka od informacija promakla.

Želim da me redovno obaveštavate o novostima, akcijama i specijalnim pogodnostima.

* obavezna polja