BG Elektronik d.o.o Beograd

Dečiji pametni satovi

Dečiji pametni satovi postali su proizvod koji kombinuje zabavu, sigurnost i funkcionalnost za decu i roditelje. Ovi satovi su opremljeni raznim funkcijama koje omogućavaju praćenje aktivnosti i lokacije dece i komunikaciju s roditeljima. Deca mogu koristiti satove za slanje poruka, pozivanje roditelja ili prijatelja, te pratiti korake i spavanje. Uz to, roditelji mogu primati obaveštenja o kretanju deteta.
Mnogi satovi dolaze s igrama i zabavnim sadržajem. Dečji pametni satovi nude siguran i interaktivni način za decu da budu u koraku s modernom tehnologijom, dok roditeljima pružaju mir i bolju povezanost s njihovim mališanima.

https://www.bgelektronik.rs/images/banners/228.jpg ×